FAVORABLE OUTCOME FOLLOWING STEM CELL TRANSPLANTATION WITH UNMANIPULATED GRAFTS OF HLA 7-8/10 ALLELE MISMATCHED UNRELATED DONORS IN CHILDREN

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 02. Stem cell transplantation - experimental and clinical

Číslo abstraktu: 0447

Autoři: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Renata Formánková; MUDr. Petra Keslová; RNDr. Marie Dobrovolná; Ing. Milena Vraná; Ing. Libuše Kupková (1947-); MUDr. Helena Pittrová; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 9. 6. 2007