Fibrinogen Praha IV- Vrozená dysfibrinogenémie s heterozygotní mutací Aalfa 16 Arg - His substitution

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P22/1222

Autoři: Ing. Zuzana Reicheltová; Ing. Roman Kotlín, Ph.D.; Ing. Pavel Májek; Ing. Jiří Suttnar, CSc.; Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008