Fli-1 and EKLF Gene Expression in Patients with MDS 5q- Syndrome

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 2788

Autoři: doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; Ing. Ota Fuchs, CSc.; Mgr. Dana Provazníková, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Magda Šišková, CSc.; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009