FLUORODEOXYGLUCOSE POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN MULTIPLE MYELOMA, SOLITARY PLASMOCYTOMA AND MONOCLONAL GAMMAPATHY OF UNKNOWN SIGNIFICANCE

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 34. Myeloma and other monoclonal gammopathies - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 0239

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006