Frequency and Prognostic Impact of Complex Chromosomal Aberrations in Patients with Primary Myelodysplastic Syndromes and Del(5q)

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 1623

Autoři: Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; RNDr. Libuše Lizcová; Mgr. Silvia Izáková; Mgr. Dagmar Bystřická; RNDr. Iveta Šárová; MUDr. Adéla Berková; MUDr. Magda Šišková, CSc.; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Olga Černá; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009