FRONT-LINE RISK-ADAPTED IMMUNOCHEMOTHERAPY IMPROVES OUTCOME IN INTERMEDIATE/HIGH-RISK PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin lymphoma - Clinical IV

Číslo abstraktu: 0993

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Zuzana Kubová; Mgr. Šárka Rožmanová ; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 6. 6. 2009