Frontline Intensive Chemotherapy Brings Survival Benefit In Young, Risky Patients With Follicular Lymphoma: Pair-Matched Analysis From The Czech Lymphoma Study Group (CLSG) Database

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 623. Lymphoma: Chemotherapy, excluding Pre-Clinical Models: Poster III

Číslo abstraktu: 4354

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; Doc.MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; MUDr. Milada Jankovská; Jitka Dlouhá

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2013