Funkční psychologické východisko při léčbě onkologických pacientů

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 003

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010