2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Diagnostika

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Onkologická diagnostika

Chirurgie

NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 043
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Autoři: K. Cupalová
Číslo abstraktu: 044
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

NLZP - blok II

Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Psychoonkologie

NLZP - blok III

Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 056
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 057
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 040
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Postery

Číslo abstraktu: p006
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: p009
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Prognostické faktory, diagnostika. Hrdlo děložní

Číslo abstraktu: 032
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Radiační onkologie, Personalizovaná léčba

Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 025a
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 025b
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 025c
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Tělo děložní