Fůze obrazu CT a MR při plánování konformní radioterapie tumorů mozku

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P009

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005