Fúze obrazu CT, MR, PET – význam pro plánování léčby zářením technikou IMRT.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 026

Autoři: H. Došelová; L. Hrubá; kolektiv autorů

S rozvojem nových technologií v oblasti ozařovacích přístrojů se významně rozšiřují i možnosti vlastní léčby zhoubných nádorů. Revolučním průlomem v tomto procesu je zavedení techniky IMRT v rutinní léčbě. Nezbytným vybavením ozařovače umožňujícím techniku IMRT je vicelistý kolimátor (MLC) a plánovací systém umožňující inverzní plánování. Modulace dávky je zajištěna změnou velikosti ozařovaného pole, což v praxi znamená, skládání většího počtu malých polí do jedné frakce.
Zavedení technik konformní radioterapie a IMRT dovoluje efektivně šetřit zdravé tkáně. Ve srovnání s konvenčními technikami však vyžaduje zvýšenou přesnost zaměření cílového objemu. Je to dáno tím, že redukce ozářeného objemu přináší vyšší riziko vynechání části nádorové populace v oblasti, ve které nebylo známo nádorové postižení, avšak při konvenčním ozáření je zasažena plnou dávkou. Proto je potřeba využívat všechny vhodné diagnostické metody.
Základní metodou zůstává počítačová tomografie, která jediná dovoluje výpočet rozložení dávky v těle. Další metodou je magnetická rezonance a nové možnosti přináší PET (pozitronová emisní tomografie).
Na našem pracovišti se technika IMRT používá především při léčbě tumorů prostaty, hlavy a krku. Za rok 2004 jsme fúzi prováděli u 73 a v roce 2005 u 102 pacientů. Od listopadu 2005 nám byla nabídnuta spolupráce s pracovištěm PET v Praze Na Homolce, které jsme doposud využili u 15 pacientů.

Pro využití fúze CT/MR/PET je třeba splnit řadu technických a organizačních podmínek:
 1. Zajištění shodné polohy pacienta při zaměření i ozáření:
  • vyrovnávací deska pro stůl
  • laserový poziční systém
  • fixační pomůcky (masky, vac locky)
 2. Přenos dat
 3. Stanovení cílového objemu
 4. Simulace:
  • určení polohy izocentra na základě vzdálenosti od tzv. nulového bodu pomocí laserového systému na CT simulátoru IMRT
  technika otvírá nové možnosti v oblasti léčby zhoubných nádorů zářením.

Vzhledem k narůstajícímu počtu nádorového onemocnění v České republice je využití nových, pro pacienta komfortnějších, technik ozařování nezbytnou nutností.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005