2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 200p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Analýza regulací v nádorech

Číslo abstraktu: 205p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Diagnostika a léčba komplikací protinádorové terapie

Číslo abstraktu: 073
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby
Číslo abstraktu: 075p
Kategorie: Kasuistiky

Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 110p
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Imunologie nádorů

Číslo abstraktu: 218
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 128
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 132
Kategorie: Genitourinární nádory
Autoři: L. Pfeifer B.
Číslo abstraktu: 141p
Kategorie: Genitourinární nádory

Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 089
Kategorie: Onkologická diagnostika

Kolorektální karcinom

Autoři: V. Daňková
Číslo abstraktu: 111p
Kategorie: Kolorektální karcinom

Laboratorní technologie

Číslo abstraktu: 224p
Kategorie: Onkologická diagnostika

Léčba monoklonálními protilátkami

Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Nádorová onemocnění páteře

Nádory dětí a adolescentů

Číslo abstraktu: 079
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Nádory ledvin a močového měchýře

Nádory mozku

Nádory neznámého origa

Nádory plic a hrudníku

Číslo abstraktu: 150
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Nádory trávícího traktu

Číslo abstraktu: 122p
Kategorie: Gastrointestinální nádory

Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 171p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 175p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 176p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 178
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 183p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Novinky v protinádorové chemoterapii a v bioterapii

Číslo abstraktu: 041p
Kategorie: Chemoterapie

Novinky v radioterapii

Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Radioterapie

Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 006
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 007p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 010p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 053
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: D. Lichosik
Číslo abstraktu: 056
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 057
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: H. Burkertová
Číslo abstraktu: 059
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 060
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 061p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: J. Macková
Číslo abstraktu: 062p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 063
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 064
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 066p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 067
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: V. Drápal
Číslo abstraktu: 068p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Teorie a praxe klinických hodnocení

Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 017
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 018p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Onkologická diagnostika