Gastrointestinální stromální tumor

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Zdeněk Linke

Klíčová slova: GIST, Struktura c-kit receptoru, c-kit genové mutace, GIST -symptomatologie, histologie, léčebné možnosti, prognostické faktory

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006