Gene Expression Changes In Patients with 5q- Syndrome Treated with Lenalidomide

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy

Číslo abstraktu: 4641

Autoři: Mgr. Monika Běličková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; Kamila Fejglova; Ing. Michaela Dostálová-Merkerová, Ph.D.; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Miroslav Čaniga; MUDr. Magda Šišková, CSc.; MUDr. Libor Červinek, Ph.D.; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010