Gene Expression Profiles of CD34+ Cells in Myelodysplastic Syndrome

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic Syndromes

Číslo abstraktu: 5078

Autoři: Mgr. Monika Běličková; Alzbeta Vasikova; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008