GENE EXPRESSION PROFILING IN CML PATIENTS RESISTANT TO TREATMENT – SPECIFIC PROFILES IN NON-RESPONDERS WITH LOW BCR-ABL TRANSCRIPT LEVELS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 26. Chronic myeloid leukemia

Číslo abstraktu: 0679

Autoři: Mgr. Karel Fišer, Ph.D.; Mgr. Darina Moučková; Ing. Eva Ratajová (Otáhalová); RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006