GENOMIC VS. GENE EXPRESSION-BASED METHODS IN THE DETECTION OF IKAROS (IKZF1) ALTERATIONS AND EVALUATION OF THEIR PROGNOSTIC IMPACT IN CHILDHOOD ALL

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Platinum Suite 3 Acute lymphoblastic leukemia - Clinical

Číslo abstraktu: 1074

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011