GLYCOGEN PHOSPHORYLASE BB AS A POTENTIAL MARKER OF CARDIAC TOXICITY IN PATIENTS TREATED WITH ANTHRACYCLINES FOR ACUTE LEUKEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1633

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; MUDr. Martina Vašatová; Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011