GRAFT VERSUS HOST DISEASE AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND ITS PREDICTION BY PROTEOMIC APPROACHES

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 07. Genomics and proteomics

Číslo abstraktu: 1513

Autoři: Mgr. Alexandra Kaplanová

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007