HAS SIMULTANEOUS PREGNANCY NEGATIVELY INFLUENCED PROGRESSION AND TREATMENT RESPONSE IN CML?

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic myeloid leukemia - Clinical II

Číslo abstraktu: 0556

Autoři: MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; MUDr. Markéta Marková-Šťastná, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008