Hematopoietic Stem and Progenitor Cells in Patients with Mature B-Cell Malignancies Are Quantitatively and Qualitatively Deregulated Compared to Healthy Controls

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 501. Hematopoietic Stem and Progenitor Biology: Poster III

Číslo abstraktu: 4307

Autoři: MUDr. Bokang Calvin Maswabi; Ing. Dana Průková; MUDr. Jan Molinský; MUDr. Magdalena Klánová; MUDr. Lucie Latečková; M.D. Petra Vočková; Bc. Filipp Savvulidi; Mahmudul Alam, Ph.D.; Mgr. Dana Vejmělková; MUDr. Radek Jakša; RNDr. Luděk Šefc, CSc.; doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Pavel Klener jr, Ph.D.; Mgr. Tomáš Zikmund

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014