Hepatocelulární karcinom - staging, chirurgická a transplantační léčba

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Doc. MUDr. Martin Oliverius

Klíčová slova: epidemiologie a incidence, diagnostika, staging, chirurgická léčba, výskyt v ČR, diagnostika, prognostické faktory, terapie, transplantace jater

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006