High Cereblon Expression In Lower Risk Myelodysplastic Syndromes With 5q Deletion Is Associated With The Efficacy Of Lenalidomide

Konference: 2013 55th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 633. Myelodysplastic Syndromes: Poster I

Číslo abstraktu: 1529

Autoři: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Polák; Mgr. Martin Vostrý; Mgr. Arnošt Kostečka; Mgr. Radka Bokorová; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; MUDr. Magda Šišková, CSc.; MUDr. Miroslav Čaniga; MUDr. Dana Šponerová; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Dana Mikulenková; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; Ing. Ota Fuchs, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2013