High resolution melting analýza na platformě Light Scanner

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění

Číslo abstraktu: 023

Autoři: J. Vašák

High Resolution melting je post PCR technologie pro identifikaci známých a neznámých mutací,
resp. SNP. Mutace PCR produktů jsou detekovány pomocí změny tvaru křivky tání. Ultra vysoké rozlišení tohoto přístupu je dané kombinací unikátní optiky přístroje LightScanner™ a barvičky LCGreen® Plus. LCGreen®Plus představuje saturační dsDNA fluorescenční barvičku, která specifickým počtem molekul váže DNA s různým obsahem bazí, což umožňuje detekovat i nejmenší změny sekvence pomocí změny fluorescence při melting curve analýze.
Systém pracuje se standardním formátem 96 nebo 384 jamkového bloku. Mezi hlavní přednosti přístupu s pomocí Light Scanner systému patří:
  1. vysoká citlivost a přesnost
  2. nízká cena za analýzu –žádné flourescenční sondy
  3. rychlost – 96 vzorků za 5min
  4. detekce známých a neznámých mutací, SNP
  5. eliminace sekvenování DNA

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006