High resolution melting curve analysis (hrMCA) - metoda pro rychlou detekci mutací genu TP53 u pacientů s B-CLL

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CLL

Číslo abstraktu: 1266

Autoři: Jiří Pavlíček; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; Barbora Kantorová; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008