Histologické aspekty odlišení epidermoidních a ostatních typů bronchogenního karcinomu

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_13

Autoři: Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.

Histologická a cytologická diagnostika bronchogenního epidermoidního karcinomu se může na první pohled zdát jednoduchá. Jasná diagnóza tohoto typu maligního nádoru plic může být ale velmi obtížná a způsobovat morfologům nemalé potíže při jejím stanovení. Na základě studia dlaždicových karcinomů ze sbírek Šiklova ústavu patologie v Plzni a jeho registru nádorů zahrnujících převážně obtížné konzultační onkologické případy demonstrujeme hlavní diagnostické morfologické, elektronmikroskopické a imunohistochemické znaky epidermoidního karcinomu plic. Správná diagnóza dlaždicového plicního karcinomu a jeho odlišení od ostatních typů plicních malignit je rozhodující pro adekvátní onkologickou terapii pacienta. Ve sdělení chceme na diagnosticky obtížnějších případech klinickým lékařům ukázat, že zdánlivě bezproblémová diagnóza bronchogenního epidermoidního karcinomu může být pro patologa někdy obtížná.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008