Histomorfologické a imunohistochemické prognostické ukazatele maligních nádorů plic

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_02

Autoři: Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.

Patologie se snaží stejně jako další medicínské obory podílející se na diagnostice v rámci svých metodických možností poskytnout klinickým lékařům co nejvíce informací a charakteru maligního plicního procesu včetně informací o prognostických faktorech. A to jednak u individuálních pacientů, jednak také obecně podle jednotlivých morfologických typů plicních nádorů. Sdělení uvádí hlavní morfologické a imunohistochemické nálezy u nejběžnějších typů maligních nádorů plic a analyzuje jejich možný prognostický význam.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006