Hodnocení kvality života u nemocných s karcinomem pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 092

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; MUDr. Radek Pohnán; MUDr. Lucie Bieberová

Cílem práce je analyzovat přežívání u nemocných po chirurgické léčbě karcinomu pankreatu a hodnocení jejich kvality života pomocí dotazníku SF 36/2.

Metoda

423 nemocných s karcinomem pankreatu bylo přijato na Chirurgickou kliniku 2. LF UK a ÚVN Praha (2004 – 2010), z toho 271 s karcinomem hlavy. 84 prodělalo radikální resekci (1. skupina), 19 paliativní resekci (2. skupina), 129 biliární drenážní operaci (3. skupina) a 47 exploraci (4. skupina). Údaje jsme získávali prospektivně. Kvalitu života jsme hodnotili pomocí dotazníku SF 36/2 verze v české mutaci předoperačně a 3 měsíce po operaci u jednotlivých skupin pacientů. Statisticky jsme údaje zpracovali pomocí Studentova testu a metodou Kaplan – Meyer.

Výsledky

Median přežití v 1.skupině dosáhl 18,5 měsíců, ve 2. skupině 6 měsíců, ve 3. skupině 6,2 měsíců a ve 4. skupině 5,2 s perioperační mortalitou 4,1% u 1.skupiny. Pětileté přežití bylo u první skupiny 8,9%. 8% nemocných přežilo vice než 5 let.

Při porovnání délky přežití v jednotlivých stádiích onemocnění jsme prokázali lepší přežívání u pacientů ve stadiu I, II, III ve srovnání s nemocnými ve stadiu IV.

Pomocí dotazníku SF 36/2 jsme prokázali, že median PCS předoperačně byl 45.77 a 3 měsíce po operaci 41.48 (s.), MCS předoperačně dosáhl hodnoty 39.21 a 3 měsíce po operaci 41.19 (s.) u nemocných po radikální resekci. U nemocných po paliativním operačním výkonu bylo srovnatelně PCS 42.69 a 40.13, MCS 38.42 a 39.54.

Závěr

Radikální resekce je metodou, která signifikantně zvyšuje přežívání u nemocných s karcinomem pankreatu. Kvalita života zjišťovaná pomocí dotazníku SF 36/2 je předoperačně srovnatelná s kvalitou života 3 měsíce po operaci. Kvalita života se tak stává významným faktorem při rozhodování o terapeutické strategii u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu.

Práce podpořena grantem IGA NS/9998.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011