HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ LÉČBA A KARCINOM PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 141

Autoři: MUDr. Richard Feranec; MUDr. Markéta Palácová

Zvýšené riziko karcinomu prsu spojené s užíváním hormonální substituční léčby (HRT) je známé již několik desetiletí. Míra rizika ale dosud zůstává kontroverzí s ohledem na nejednoznačný design provedených studií. Přesto lze v průběhu posledních let pozorovat klesající tendenci v užívání hormonální substituční léčby. U selektované skupiny pacientek s ohledem na délku užívání a dávkování hormonů lze i nadále považovat hormonální substituční léčbu za bezpečnou a prospěšnou. HRT u pacientek s karcinomem prsu v anamnéze je kontroverzní a z pohledu dostupných dat kontraindikovaná. Využití vaginální nízkodávkované estrogenní léčby u pacientek s karcinomem prsu je rovněž kontroverzní. Krátkodobá léčba u selektované skupiny se jeví jako přijatelná. K léčbě je nutné přistupovat individuálně s posouzením benefitů a individuálních rizik.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013