HPV (Human Papillomavirus) infekce a její onkologické důsledky – kazuistiky.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 182

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Petr Zatočil; MUDr. Dagmar Minaříková; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Beatrix Bencsiková; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Lidské papillomaviry s vysokým onkogenním potenciálem (high risk-HPV) hrají významnou roli v etiopatogenezi HPV-asociovaných zhoubných nádorů. Bylo prokázáno, že v 99% vyvolávají vznik karcinomu děložního hrdla. Podílí se cca v 85-90% na karcinomu anu, v 50% na karcinomu vulvy a penisu, v 60% na vaginálním karcinomu a ve 20% na zhoubných nádorech orofaryngu.

Kazuistika č.1: Karcinom děložního hrdla

Mladá maminka narozená 1979, v anamnéze pouze alergická rihinitis, jinak bez závažných onemocnění. V roce 2008, 6 měsíců po porodu, diagnostikován spinocelulární karcinom děložního hrdla. Provedena radikální hysterektomie gr. III s transpozicí ovarií a systematickou pánevní lymfadenektomií, klasifikace pT1b1 pN0(0/26, 3 SNB negat.) M0, L0, bez lymfangioinvaze. Dle Komise pro gynekologické malignity nadále pravidelná dispenzarizace v MOÚ. V roce 2010 diagnostikována mnohočetná metastatická ložiska plic a mediastina, histologicky verifikována. Následně konkomitantní chemo-radioterapie hrudníku. Pro přetrvávání MTS na plicích systémová chemoterapie paclitaxel/cisplatina s paliativní stereotaktickou radioterapií na oblast MTS mediastina v roce 2011.

Kazuistika č. 2: Karcinom vulvy

Žena narozena 1954, léčena pro opakovanou herpetickou infekci genitálu, bez efektu. V roce 2001 prokázán spinocelulární karcinom vulvy. Začátkem roku 2002 provedena radikální modifikovaná vulvektomie (ponechán clitoris) s oboustrannou inguinofemorální lymfadenektomií, klasifikace pT2 N0 M0. Nadále pravidelná dispenzarizace v MOÚ. V roce 2007 prokázaná recidiva v oblasti commisura anterior vulvy, histologicky verifikována. Následně revulvektomie. T.č. pacientka v remisi onemocnění.

Kazuistika č. 3: Vaginální karcinom

Interně polymorbidní žena narozena 1928, v roce 2005 v rámci vyšetřování etiologie bolestí zad provedeno gynekologické vyšetření, kdy diagnostikován spinocelulární karcinom pochvy a cystoidně zvětšená ovaria. Provedena abdominální hysterektomie s oboustrannou adnexektomií a částečnou kolpektomií, klasifikace pT2 Nx M0. Následovala konkomitantní chemoradioterapie. V roce 2006 progrese nálezu ve zbytku pochvy a pánvi, exitus letalis.

Kazuistika č. 4: Karcinom anu

Maminka 5 dětí, narozena 1973, anamnesticky se s ničím neléčila. V roce 2007 v jizvě po epiziotomii bulka. V rámci stagingových vyšetření a histologie diagnostikován spinocelulární karcinom anu s metastatickým postižením jater, klasifikace T3 N3 M1. Doposud aplikovány 4 linie paliativní chemoterapie pro opakovanou progresi onemocnění v játrech i pánvi. Kompletní remise onemocnění nedosažena.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011