HYPOFIBRINOGENEMIA ASSOCIATED WITH A MUTATION IN THE BETAC-DOMAIN OF FIBRINOGEN

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Basic science in bleeding disorders

Číslo abstraktu: 0074

Autoři: Ing. Roman Kotlín, Ph.D.; Bc. Kateřina Zichová; Ing. Jiří Suttnar, CSc.; MUDr. Peter Salaj; Prof.Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 25. 7. 2011