ICTP – sérový marker kostních metastáz?

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 41

Autoři: MUDr. Jana Vočková; Mgr. Milena Kapustová

Úvod
U patologických stavů spojených s lokální kostní degradací, se na resorpci kolagenu podílí enzym MMP-9 (matrix metaloproteináza 9). Produktem této resorpce jsou větší fragmenty peptidů jako je ICTP – koncový C telopeptid kolagenu typu I.

Vyšetření
Elisa test pro stanovení ICTP. Hladina tohoto markeru se zvyšuje společně s progresí kostní metastázy. Zdá se, že je citlivým markerem i pro monitorování účinnosti terapie. Hodnoty ICTP v kompletní remisi zůstávají v normálním rozmezí, naopak se zvedají při progresi onemocnění.

Závěr
Na několika předvedených kazuistikách se snažíme zhodnotit výhody využití tohoto markeru, jako včasného záchytu kostních metastáz především u pacientek s karcinomem prsu.
Jde o první hodnocení výsledků, je nutná delší doba sledování i počet pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004