Identifikace sentinelové uzliny a její význam u karcinomu jícnu a kardie

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 057

Autoři: MUDr. Radek Vrba; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; doc. MUDr. René Aujeský, CSc; MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Cíl studie: Technika identifikace a biopsie sentinelové uzliny je jednou z možností jak zpřesnit staging onemocnění u karcinomu jícnu a žaludku. To je přínosné hlavně u nemocných s postižením D2 uzlin, jelikož pouze u nich je prokázán přínos D2 lymfadenektomie pro zlepšení přežívání. Cílem studie bylo ověřit možnost využití techniky u pacientů, u nichž byla indikována před radikální operací neoadjuvantní terapie.

Metoda: Sentinelová uzlina byla identifikována pomocí radio-colloidu a/nebo patentní modři, aplikovaných endoskopicky do oblasti tumoru. Uzlina byla poté vyhledána pomocí videolaparoskopie a odebrána na histopatologické vyšetření včetně detekce mikrometastáz. Metoda byla využita v letech 2002– 2005 u 30 nemocných.

Výsledky: Nebyly zaznamenány žádné komplikace z metody, výtěžnost techniky pro získání sentinelové uzliny je 60 %.

Závěr: Popsaná technika byla ověřena jako použitelná u nemocných s karcinomem jícnu a kardie, jakkoliv sebou nese jisté metodické obtíže. Definitivní náhled na další využitelnost postupu mohou umožnit až další studie.

Poděkování: Studie byla podpořena grantem IGA MZdr ČR NA 7668-3/2003

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005