IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ITP) – ANALYSIS OF ITS PREVALENCE, DIAGNOSTICS AND THERAPY IN THE SOUTH MORAVIAN REGION (CZECH REPUBLIC)

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1319

Autoři: MUDr. Libor Červinek, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009