IIE další rizikový faktor?

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 186

Autoři: Mgr. Jana Gregorová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011