IMATINIB IN THE FIRST-LINE CML TREATMENT: AN ANALYSIS OF A COMPREHENSIVE NON-COMMERCIAL DATABASE OF ALL CONSECUTIVE PATIENTS IN A DEFINED POPULATION

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic myeloid leukemia - Clinical II

Číslo abstraktu: 0554

Autoři: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MUDr. Hana Klamová, CSc.; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Mgr. Tomáš Jurček

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008