IMMUNOGLOBULIN AND T CELL RECEPTOR REARRANGEMENTS IDENTIFICATION REVEALS POTENTIALLY NEW SUBGROUP WITHIN PEDIATRIC ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIAS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute myeloid leukemia - Biology I

Číslo abstraktu: 0031

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; Taťána Valová; Bc. Leona Rezková Řezníčková; prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008