IMMUNOLOGICAL BACKGROUND OF MDS, AN IMPACT ON PROGNOSIS AND PATHOGENESIS OF MDS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes - Diagnostic

Číslo abstraktu: 0724

Autoři: doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; RNDr. Věra Cukrová, CSc.; Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; Katarína Siebertová; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; Mgr. Monika Běličková

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008