Implantace centrálních žilních portkatétrů.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 064

Autoři: Eva Dvorakova; D. Větrovská

Úvod
Seznámení s postupem při implantaci intravenózních portkatétrů.

Metoda
Od 11/2003 bylo na našem pracovišti implantováno 117 portů u 117 pacientů. Spolupracujeme jak s domovskou onkologií, tak s jinými pražskými centry. Výhodou implantace iv. portkatétrů pod přímou RTG kontrolou spočívá v bezprostředním předcházení možných komplikací. Nezanedbatelná je též úloha sestry u těchto výkonů.

Výsledky
Úspěšnost těchto výkonů je vysoká. Komplikace za celé sledované období popisujeme u třech výkonů, a to 2x pneumotorax a 1x rotace samotného portu v důsledku absence její vnitřní fixace.

Závěr
Tato metoda je vysoce efektivní a stále více využívaná. Iv. portkatétr přináší pacientovi i ošetřovatelskému personálu jistý komfort, neboť výkon se provádí převážně ambulantně, stejně tak i pooperační péče o ránu. Bezprostředně po implantaci iv. portkatétru lze katétr použít.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006