IMPLEMENTATION OF NEW METHODS INTO INVESTIGATIVE PROTOCOL FOR STANDARDIZATION AND OPTIMIZATION OF LEUKAPHERESIS PROCEDURES

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1149

Autoři: Mgr. Ilona Fátorová

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009