IMPROVED TNM CLASSIFICATION WITH IMMUNOSCORE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Jerome Galon

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014