2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: 079
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 327
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 328
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 333
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 334
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 094
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 096
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 336
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

III. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 166
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 195
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 307
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 136
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže; Nádory dětského a adolescentního věku
Číslo abstraktu: 138
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 141
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 143
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 146
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 155
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 175
Kategorie: Genitourinární nádory
Autoři: Istvan Petak
Číslo abstraktu: 178
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: Ludmila Bobková
Číslo abstraktu: 181
Kategorie: Ostatní

Postery - nelékařská sekce

Autoři: Dana Stachurová
Číslo abstraktu: 188
Kategorie: Psychoonkologie
Číslo abstraktu: 191
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 194
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 196
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 271
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 274
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 212
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 238
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 239
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 240
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 241
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 216
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 44
Kategorie: Gastrointestinální nádory

Workshop

X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 227
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Autoři: MUDr. Jan Hlavsa
Číslo abstraktu: 232
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 233
Kategorie: Gastrointestinální nádory

XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 076
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 060
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 061
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 062
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 063
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 064
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 065
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 068
Kategorie: Nádory hlavy a krku; Radioterapie
Číslo abstraktu: 069
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 073
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 080
Kategorie: Nádory hlavy a krku

XIII. Nádory plic, průdušek a pleury

XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 261
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 262
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 264
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 266
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 267
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

XIX. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 331
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika

XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 144
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 255
Kategorie: Genitourinární nádory

XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 082
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

XVII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: 235
Kategorie: Gastrointestinální nádory; Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

XX. Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)

XXI. Diagnostické metody v onkologii

Autoři: Jerome Galon
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 229
Kategorie: Onkologická diagnostika

XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 244
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 245
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 246
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 247
Kategorie: Radioterapie

XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 311
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 313
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 315
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 316
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 319
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 321
Kategorie: nežádoucí účinky
Číslo abstraktu: 324
Kategorie: nežádoucí účinky

XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 049
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 050
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 051
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 075
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 088
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 258
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 269
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 308
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 309
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 320
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 325
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 326
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 332
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 78
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XXIX. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 074
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 122
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 268
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 270
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 273
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: x2
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XXVII. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 081
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 084
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: 123
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie