IMRT technika radioterapie u karcinomu prostaty v MOÚ

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 059p

Autoři: RNDr. Jiří Šimíček; MUDr. Jana Gombošová; MUDr. Petr Čoupek; MUDr. Jana Zitterbartová; MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Denis Princ; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

V Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) je využívána tzv. dynamická technika IMRT (intensity modulated radiotherapy). Při uvedené technice se lamely kolimátoru pohybují v průběhu ozáření, čímž se dosáhne požadované modulace svazku záření. Pohyb lamel je řízen softwarem dle předem připraveného ozařovacího plánu.

IMRT radioterapie karcinomu prostaty je v MOÚ standardní technikou kurativní radioterapie pro pacienty ve středním riziku (dle rozsahu onemocnění, hladiny PSA, Gleasonova skóre). Při IMRT technice se zpravidla plánuje kombinace celkem pěti konvergentních polí (stupně ramene 315, 45, 180, 255, 105) a aplikuje se dávka 78-80 Gy/5x2,0 Gy/týden. Při plánování radioterapie se využívá plánovací vyšetření magnetickou rezonancí, zejména pak fúze MR a CT obrazu. Cílovým ozařovaným objemem je prostata a baze semenných váčků. Bezpečnostní lem z CTV (klinický cílový objem) na PTV (plánovací cílový objem) je 10 mm, směrem dorzálním k přední stěně rekta 8 mm. Součástí plánování ozařování je také konturování kritických orgánů: celý objem močového měchýře, hlavice femurů, rektum od kaudálního okraje análního kanálu po sigmoidální flexuru. Dávkové zatížení kritických orgánů vztaženo na objem je definováno: 75 Gy maximálně 5% objemu rekta, 65 Gy maximálně 30% objemu rekta, 60 Gy maximálně 50% objemu rekta, 70 Gy maximálně 20% objemu močového měchýře, 60 Gy maximálně 35% objemu močového měchýře, 52 Gy maximálně 10% objemu hlavice femuru. V případě IMRT techniky musí být 98% plánovacího cílového objemu ozářeno 95% plánované dávky. V průběhu radioterapie jsou pravidelně prováděny kontroly portálním snímkováním a vyhodnocováno riziko systematických či nahodilých chyb.

IMRT technika je pokročilá metoda konformní radioterapie, která umožňuje eskalaci dávky záření v cílovém objemu při výrazném šetření zdravých tkání.


Literatura:

  1. Odrážka K., Šlampa P., Soumarová R. Karcinomy prostaty.
  2. V: Šlampa P., Petera J. a kol. Radiační onkologie. Galén-Karolinum, Praha, 2007, s. 287-298.
  3. Šlampa P. a kol. Radiační onkologie v praxi. MOÚ, Brno, 2007, s. 147-149.


Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008