IMUNITNÍ SYSTÉM A SYSTÉMOVÁ TERAPIE NÁDORŮ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

V současné době je zřejmé, že imunitní systém hraje důležitou, v některých případech zásadní roli v odpovědi nádorových onemocnění na léčbu i v prognóze onemocnění. Růst nádoru vyvolává specifickou i nespecifickou imunitní odpověď, která však může ovlivnit další průběh onemocnění příznivým i nepříznivým způsobem. Cílená léčba je v současné době nedílnou součástí terapeutických postupů u nemocných s maligním nádorem. Jedním z potenciálních „cílů“ je přitom i aktivace imunitního systému. Imunitní odpověď hraje rovněž důležitou roli v odpovědi na některé cytotoxické léky. Důležitým prediktivním ukazatelem u nemocných je např. přítomnost tumor infiltrujících lymfocytů v nádorové tkáni. Rovněž cirkulující biomarkery imunitní odpovědi, např. neopterin, mohou v některých případech odrážet průběh léčby a předpovídat odpověď na léčbu.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014