Imunochemická detekce metalothioneinu za použití myších a slepičích protilátek.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 013p

Autoři: Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Johana Nákielná; prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Metalothionein je lokalizován v histologických řezech za použití komerčně připravované myší protilátky E9. Pro naše účely byla připravena protilátka z vajíček slepic imunizovaných metalothioneinem. Polyklonální protilátka byla purifikována afinitní chromatografií. Nespornou výhodou imunizace slepice je získání dostatečného množství protilátky (sběr několika vajíček) a zvíře nemusí být usmrceno. Nejdříve byly v našich testech ověřovány způsoby vazby metalothioneinu k mikrotitrační destičce. Na mikrotitrační destičky byl adsorbován metalothionein. Po důkladném omytí nenavázaného proteinu byla aplikována různá ředění jak slepičí primární (1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:500, 1:700 a 1:1000), tak králičí sekundární protilátky (1:1000, 1:2000, 1:5000 a 1:10000). Byl sledován nárůst absorbance při 450 nm. Jako nejvhodnější kombinace bylo vybráno ředění primární protilátky 1:200 a u sekundární

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007