Incidence nádorů u seniorů v západočeském regionu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 200

Autoři: Bc. Jana Roušarová

Nádorová onemocnění seniorů přináší velké nároky nejen na diagnostiku, léčbu ale i na péči další.
 • Incidence nádorů u věkových kategoriích nad 60 let stoupá.

 • Věkové kategorie seniorů:

 • 60-64 a 65-69 mladší senioři
  70-74 a 75-79 starší senioři
  80-84 a nad 85 let

  Incidence nádorů rok 2001
  Plzeňský kraj
  Celkový počet nově nahlášených nádorů 3185
  - Nad 60 let 1932
  - Muži – 67,5 %, Ženy – 54 %

  Incidence nádorů rok 2001
  Karlovarský kraj
  Celkový počet (nově nahlášených, pro obě pohlaví) 1494
  - Nad 60 let 864
  - Muži – 67,5 %, Ženy – 50 %


  Závěr
 • Nemocní s nádory nad 60 let věku jsou početnou skupinou pacientů, která kromě komplexní diagnosticko léčebné péče potřebuje zajištění v oblasti léčby bolesti, v paliativní péči, ale také i sociální oblasti.

 • Je aktuální zabývat se nádorovou problematikou seniorů.

Zdroj údajů: ÚZIS ČR, NOR FN PLZEŇ

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005