INCIDENCE OF INVASIVE ASPERGILLOSIS (IA) IN A TERTIARY HEMATOLOGICAL CENTRE IN CZECH REPUBLIC, EVALUATION OF THE GALACTOMANNAN MONITORING

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 37. Infectious diseases, supportive care

Číslo abstraktu: 0994

Autoři: MUDr. Michal Kouba; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); MUDr. Markéta Marková-Šťastná, CSc.; David Pohlreich; MUDr. Gabriela Smělá; MUDr. Petr Soukup; MUDr. Veronika Válková, CSc.; MUDr. Antonín Vítek

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007