Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004–2006

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_30

Autoři: MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Irena Vašutová; MUDr. Pavel Turčáni; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Jana Kaplanová

Úvod: Trombembolická nemoc (TEN) je častým onemocněním pacientů s maligními nádory významně zvyšujícím morbiditu a mortalitu a zároveň snižujícím kvalitu jejich života.

Z klinicko-patologických studií vyplývá, že u více než 50 % zemřelých pacientů se solidními nádory jsou při pitvě nalezeny známky hluboké žilní trombózy a/nebo plicní embolie. Mezi solidní nádory s nejvyšší incidencí TEN patří karcinom plic. Patofyziologickým vysvětlením trombofilie jsou změny vedoucí k hyperkoagulaci – zejména produkce prokoagulačních faktorů přímo nádorovými buňkami, poškození cévní stěny a stáza krve zapříčiněná kompresí cév, přímým prorůstáním a metastazováním nádoru. Dalším významným faktorem je i sama protinádorová léčba.

Materiál a metody: Za období r. 2004–2006 bylo retrospektivně zhodnoceno 46 pacientů s karcinomem plic, u nichž byla diagnostikována za pomocí kombinace laboratorních a zobrazovacích (CTPA, UZ, Echokardiografie) metod, popř. autopsií, hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie.

Výsledky: Nejvyšší výskyt TEN byl zaznamenán u pacientů s adenokarcinomem (52 %), malobuněčným karcinomem (28 %) a spinocelulárním karcinomem (16 %). Výrazná většina, 87 % pacientů, byla v III. a IV. klinickém stadiu onemocnění. U 13 pacientů byla TEN diagnostikována až na základě autopsie.

Závěr: Práce dokumentuje vysoký výskyt TEN u pacientů s nádory plic, ukazuje vyšší výskyt u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, zaznamenává významně vyšší výskyt TEN u pacientů s adenokarcinomy a potvrzuje stále vysoké procento stanovení diagnózy TEN až při pitvě.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007