Indikace a nežádoucí účinky bisfosfonátů v klinické praxi

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pro nelékařskou sekci

Číslo abstraktu: 031

Autoři: Dana Hadrabová; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

 • Názvu "bisfosfonáty" se používá pro skupinu léků, které snižují kostní resorpci
 • Budování kostní hmoty zajišťují osteoblasty a osteocyty
 • Odbourávání provádějí buňky osteoklasty
 • Za fyziologického stavu je tento systém v rovnováze
 • BSF pomáhají  předcházet  vzniku  zlomenin  a  kostních  komplikací  u  některých onkologických onemocnění.

 

 • kostní metastázy jsou častější než primární nádory kostí.
 • U pacientů s pokročilým nádorem se kostní metastázy objeví ve 30 % - 70 % případů.
 • 80 %  všech  nemocných  s kostními  metastázami  způsobují  tři  primární  nádory: karcinomy prsu, prostaty a plic
 • kostní metastázy jsou častější než primární nádory kostí.

 

  Indikace podávání bisfosfonátových preparátů

 

 • Kostní metastázy u solidních nádorů
 • Léčba hyperkalcémie
 • Mnohočetný myelom
 • Osteoporóza (alendronát, risedronát)

 

 

 Prvotním cílem podávání bisfosfonátových preparátů (BSF) je:

 • BSF jsou účinné v prevenci kostních příhod, patologických zlomenin, kostních komplikací vyžadujících radioterapeutickou nebo chirurgickou léčbu 
 • BSF zajišťují  dlouhodobou  úlevu  od  bolesti  způsobenou  kostními metastázami 
 • BSF redukují potřebu analgetik 
 • BSF zlepšují kvalitu života 
 • Prevence vzniku maligní hyperkalcémie

 

Sekundární cíle podávání bisfosfonátových preparátů (BSF) je:

 • Cílem jsou nízké nežádoucí účinky léčby (nefrotoxicita, osteonekróza čelisti, GIT, flu-like syndrom) 
 • Akceptace léčby pacientem

 

Podávané bisfosfonátové preparáty

 navozují léčebnou odpověď u větší skupiny pacientů a prodlužují přežití pacientů. Dochází k prodloužení délky užívání BSF  na dva i více let. Při kombinaci  s novými léky s podobnou toxicitou může ale docházet ke vzniku osteonekróy čelisti (kortikoidy, biologická léčba). Narůstá důležitost minimalizace  výskytu  nežádoucích  účinků  a  zátěže  léčby pro pacienta a zdravotnický systém.

 

Bisfosfonátové preparáty dělíme na:

 • Nedusíkaté bisfosfonáty  –  neobsahující     dusík  (nepř.Bonefos  –    800  mg, Lodronát 520 mg) 
 • Dusík obsahující bisfosfonáty (Bondronat – tbl 50 mg + i.v. 6 ml, Zometa i.v.)

   

Způsob podávání bisfosfonátových preparátů:

 • perorální podání 
 • parenterální podání

 

 Možné výhody a nevýhody podávání perorální léčby BSF:

 • Velikost tablety (možnost špatného polykání pro samotnou velikost) 
 • Užívání nalačno - povinný interval do nejbližšího jídla (může zatěžovat zažívací aparát) 
 • Užívání vestoje – potřeba neulehnout (nekonfort klidového režimu) 
 • Snadná „neinvazivní“ aplikace 
 • Vhodný pro dlouhodobou léčbu 
 • Pacient nemusí navštěvovat zdravotnické zařízení (výhodou hlavně tam, kde je i další protinádorová léčba o.) 
 • V o. formě je pouze klodronát a ibandronát 
 • Nízká biologická dostupnost z GIT (5-10%) 
 • Možné NÚ: nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy 
 • Nutnost vysoké spolupráce pacienta

 

Možné výhody a nevýhody podávání intravenózní léčby BSF:

 • 100% biologická dostupnost a výborná účinnost. 
 • Dlouhý interval mezi jednotlivými aplikacemi (3-4 týdny) a tím možné podání i hůře spolupracujícím pacientům. 
 • Bez nežádoucích účinků na zažívací trakt
 • V léčbě hyperkalcémie je jednoznačně indikované intravenózní podání BIS
 • Návštěva zdravotnického zařízení (finanční a časové výdaje pro pacienta i zdravotnický personál včetně náročnosti na lůžka na stacionáři). 
 • „Invazivní“ aplikace
 • Vylučují se v nezměněné formě močí = opatrnost při renální insuficienci
 • Při rychlé aplikaci a vysoké koncentraci dochází k poškození ledvin, proto je nutno striktně dodržovat dobu podání i koncentrace dle SPC
 • NÚ: Flu-like syndrom, poškození ledvin, osteonekróza čelisti, doporučena substituce kalcia a vit. D.

 

DOPORUČENÍ:

 Tablety: 

 • nezapíjet mlékem 
 • důraz na časový odstup polykaných tablet 
 • doporučit jak užívat vápník, dvoumocné ionty (hořčík), antacida či přípravky s železem

 

Role sestry při edukačním pohovoru:

 • Opakovaně se ptát na stomatologické problémy jako je tlak v čelisti, bolest čelisti nebo zubů, na zubní můstky a protézy.
 • Nutnost informovat svého zubního lékaře o používání BSF jak v tabletové formě, tak i v případě infuzního podání. 
 • Před samotným zahájením léčby doporučit návštěvu stomatologa k vyřešení problémového chrupu
 • Doporučit zvýšenou ústní hygienu
 • Dotazy na bolest ve stehně, tříslech. 
 • Doporučit zvýšený pitný režim. 
 • Pokud lékař doporučil užívat vápník a vitamin D, u tablet informovat o dostatečném odstupu v užívání (např. ráno BSF a až večer vit. D a vápník). 
 • Doporučit odstup užití tablet od následné snídaně. 
 • Vyplachovat dutinu ústní desinfekčními prostředky např. Corsodylem, Betadinovým roztokem
 • Využívat edukačních materiálů. 
 • Edukaci vést nejen ústní formou, ale i písemnou, kterou má pacient vždy u sebe, je poučena i rodina a je pacientovi vždy k dispozici k nahlédnutí.

 

Literatura:

 1.  Adam Z.,Vorlíček J., Koptíková J., Obecná onkologie a podpůrná léčba, Praha, Grada, Avicenum, 2003
 2.  Luděk Pour, IHOK FN Brno, Seminář MOÚ, 18.11. 2009, Bisfosfonáty: výběr preparátu a nežádoucí účinky

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013