Indikace radikální nefrektomie pro adenokarcinom ledviny klinických stadií III a IV.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 189

Autoři: J. Pernička

klíčová slova: nádory ledvin – radikální nefrektomie – adenokarcinom ledvin – přežití

Souhrn


Úvod

Při indikaci radikální nefrektomie u pokročilých a metastatických nálezů vyvstává otázka, zda náročným výkonem prodloužíme život a zlepšíme jeho kvalitu nebo jej náročnou operací pouze zatížíme bez výraznějších výhod.

Cíl
Cílem práce je předložit poznatky, které by na základě vyhodnocení a srovnání tříletého a pětiletého přežití nemocných v klinickém stadiu III a IV po radikální nefrektomii a bez ní, přispěly k rozhodování o indikaci operace lokálně pokročilých a generalizovaných světlobuněčných renálních karcinomů.

Materiál a metodika
Zpracována byla data nemocných klinických stadií III a IV, kteří byli vyšetřeni pro světlobuněčný renální karcinom v letech 1988 – 1999. Stadia byla přehodnocena dle TNM klasifikace z roku 2002. Je porovnáváno tříleté a pětileté korigované přežití v závislosti na provedení radikální nefrektomie. Při vyhodnocení byla použita Kaplan – Meierova metoda.

Výsledky
Při srovnání korigovaného přežití nemocných klinického stadia III s radikální nefrektomií a bez ní bylo zjištěno vyšší přežití nemocných po operaci o 49 měsíců, rozdíl však nebyl statisticky významný (p = 0,200). Stejné srovnání v klinickém stadiu IV prokázalo přežití 18,1 měsíců ku 14,6 měsícům ve prospěch nemocných po radikální nefrektomii. Statistická významnost rovněž nebyla prokázána (p = 0,215). Nemocní bez metastáz přežívají déle (po operaci 2,5 krát, bez operace 2 krát) než pacienti s generalizací.

Závěr
Na základě získaných výsledků lze u pokročilého nádoru ledviny operaci doporučit v klinickém stadiu III. I v klinickém stadiu IV může mít nemocný bez metastáz z operace prospěch. Indikace je vhodná u solitárních plicních metastáz a u ostatních plicních metastáz s možností adjuvantní léčby. Operace při vzdálených metastázách ve více orgánech není pro nemocného přínosem.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007